Archives

All posts for the month Květen, 2015

Neznámý Jidáš

Tento týden v úterý 5. května maturanti psali didaktický test z Českého jazyka státní maturity. Nic nového pod sluncem, státně se maturuje už čtvrtým rokem (ostatně já jsem byl mezi prvními, co tak maturovali). Že tam Cermat občas dá něco, co není dvakrát ideální, na to je celkem spoleh. Ovšem kampaň, kterou studenti letos rozjeli, je vcelku nevídaná a podle mne i zbytečná. O co se jedná. V didaktickém testu se objevila ukázka:
„Pane ministře,“ řekl Humphrey, „obviňujete ty nesprávné.“ Jak to myslí? nechápal jsem. „Pokud vím,“ pokračoval, „tak to byl jeden z vašich kolegů, kdo informoval Brusel o vašem plánu nakoupit hromadně britské textové editory – proto taky narychlo vydali tu směrnici.“ Takže takhle to je? Opět zrazen? A kolegou z kabinetu! Zatracený Basil Corbett! Když začnu myslet na Basila Corbetta, hned mi ***** Iškariotský připadá sympatičtější. Basile Corbette, udav se těmi třiceti stříbrnými! (J. Lynn, A. Jay; Jistě, pane ministře, II. část, upraveno)
Tato ukázka byla doprovázena otázkou č. 16:
Napište jméno biblické postavy z Nového zákona, které patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu:
Správnou odpovědí je samozřejmě Jidáš. Ale dnešní maturanti to asi neví nebo nevím, proč se tak rozčilují. Vždyť Jidáš není jen biblická postava, ale ve více jazycích (vč. našeho) je jeho jméno synonymem pro zrádce, nezávisle na kultuře, nezávisle na náboženství. Něco jiného by bylo, kdyby chtěli jména čtyř jezdců apokalypsy nebo celý rodokmen Gimliho. Jméno Jidáš Iškarionský by lidi měli znát, stejně jako znají jména mnohých řeckých a římských bohů, panovníků či bojovníků (např. Achiles). Bohužel dnešní mládež spíše vyjmenuje členy One Direction, singly Justina Biebra nebo kolik pih na prdeli má Miley Cyrus. Ale podstatnější věci... A na závěr takový vtip, který ale časem asi vtipem nebude...
"Vůdce německých nacistů se jmenoval Adolf ******" Hele jako, jak to mám vědět? - nejsem žádnej nacista, - Mein Kampf není v povinný četbě - na chleba si za to nevydělám - v přijímačkách na Vysokou školu života o něm není ani slovo Prdele, ale něco mi to říká... Born?
V současné době se zpracovává studie proveditelnosti pro připravovanou modernizaci trati 280 Hranice na Moravě - Horní Lideč - státní hranice CZ/SK. Má být dokončena příští rok a pak má projít schvalovacím procesem v SŽDC. Není jisté, že všechno projde, to se musíme nechat překvapit, ale něco málo prosáklo ven. A na co se těším?
EC 121 Hradčany, Teplice nad Bečvou, 23.10.2014. Zdroj: Facebook, autor: Zdeněk Sklenařík

EC 121 Hradčany, Teplice nad Bečvou, 23.10.2014. Zdroj: Facebook, autor: Zdeněk Sklenařík

Jako první tu máme rychlost. Při instalaci nového zabezpečovacího zařízení a opravou kolejiště dojde ke zrychlení vlaků, místy radikálně. Mezi Teplicemi nad Bečvou a Lhotkou nad Bečvou by se mělo jezdit až 160 km/h (pro naklápěcí soupravy), ve zbytku trati se to ale většinou nezvedne nad stovku. Důvodem je to, že od Valašského Meziříčí trať vede po úbočí kopců a je strašně "klikatá", což neumožňuje nijak radikální zrychlení. Ale i to něco je fajn.
ČD 151.001-5 na Ex 127 Fatra, Ústí u Vsetína, 12.2.2008. Zdroj Facebook, Autor: KuTom

ČD 151.001-5 na Ex 127 Fatra, Ústí u Vsetína, 12.2.2008. Zdroj Facebook, Autor: KuTom

Druhá věc a nejpodstatnější pro Vsetín je plánová modernizace vsetínského nádraží. Dříve se hovořilo jen o opravě nádražní budovy, nově se plánuje modernizace celého kolejiště, kdy jednak budou zmodernizovány odstavné koleje na délku 800m, a jednak (konečně) vybudují nová ostrovní nástupiště s podchody. Nádražní budova bude nejspíš zmodernizována, ale ve hře je stavba nové budovy, pravděpodobně v odsunuté poloze blíže k nemocnici. Uvažuje se totiž (nápad hlavně vsetínské radnice) o přestěhování autobusového nádraží přes cestu blíže k železnici a vybudování přestupního terminálu.
Nádraží ve Vsetíně, 13.8.2013

Nádraží ve Vsetíně, 13.8.2013

Nápad je to dobrý a módní, a nutno říct, že takhle se to mělo dělat dávno - přímo navázat železniční a autobusovou dopravu, potažmo MHD. Při modernizacích nádraží se tak přestavuje všude, např. v Ústí nad Orlicí, Náchodě, nebo i plánovaná modernizace ve Zlíně a Vizovicích. A jak by takový vsetínský terminál mohl vypadat?
Přestupní terminál v Náchodě. Zdroj: ŽelPage.cz, Autor: Radek Papež

Přestupní terminál v Náchodě. Zdroj: ŽelPage.cz, Autor: Radek Papež

Dá se předpokládat, že se zruší současná vlečka na pilu za nemocnicí. Vytrhaly by se i koleje vedoucí k současnému prvnímu nástupišti. Udělalo by se tak dostatek místa pro busové nádraží. Prodejna stavebnin, nebo co v té budově nyní je, by zůstala. Do uvolněného by se postupně postavily 4 řady autobusových nástupišť. První a nejbližší k dráze by byla rozdělena na dvě části - jedna polovina by sloužila autobusům MHD, druhá polovina by byla rezervována pro autobusy náhradní autobusové dopravy v případě výluky či nehody na dráze. Zbylé tři řady by sloužily linkovým autobusům jako doposud. Ulice nádražní by se posunula k "věžáku" a u polikliniky by ústila v kruhový objezd. Vjezd do nádraží by byl od "věžáku", výjezd do kruháče. U nádražní budovy se buď přistaví nová čekárna a zázemí pro autobusovou dopravu, ale tyto prostory by se klidně mohla upravit část nádražní budovy.
Mapa aktuální situace

Mapa aktuální situace

Náčrtek terminálu

Náčrtek terminálu

Jsem rovněž velmi zvědavý na to, jak budou udělány nová nástupiště. Já osobně bych se přimlouval za délku alespoň 300m s ohledem na EC vlaky jezdící na Slovensko. Výtah a podchod vedoucí do nádražní budovy je jasný, ale vůbec bych se nezlobil, kdyby byl vybudován ještě jeden ústící na autobusové nádraží. A ještě bych se i přimlouval za přistavení jednoho, možná i kusého nástupiště u autobusového nádraží, kam by zastavovaly vlaky z Velkých Karlovic. To nástupiště by bylo společné pro MHD autobusy (jako je tomu např. v Opavě) a umožňovalo by tak přímý přestup z vlaku z tohoto směru na další autobusy a naopak.
Nádraží Opava východ, pohled k autobusovým zastávkám v Janské ulici. Zdroj: Wikipedia, Autor: ŠJů

Nádraží Opava východ, pohled k autobusovým zastávkám v Janské ulici. Zdroj: Wikipedia, Autor: ŠJů

Nové nádraží nabízí i možnost vybudování podzemního či nadzemního parkoviště, které by sloužilo jednak cestujícím jako P+R, a jednak i pacientům a návštěvníkům blízké nemocnice. Možností jak využít této příležitosti je mnoho, záleží jen, jak s ní město a SŽDC naloží.